Category:

Terme San Giovanni Rapolano Terme
Rapolano Terme – Siena
Architetto: Silvia Giannini